Om mig

Klicka i en bild för att se mer...

NO-biennalen i Stockholm 2015

Mitt namn är Richard Kristiansson och jag har arbetar som lärare sedan 2003. Innan jobbade jag på Örtagårdsskolan i stadsdelen Rosengård i Malmö Stad. Sen 2010 arbetar jag på Kungshögsskolan i Oxie strax utanför Malmö. Från och med höstterminen 2014 har jag tjänst som förstelärare i MaNO årskurs 1-6.

 

Under mina år som lärare har jag i min undervisning använt mig av något som jag kallar för "pedagogik med musik". Tanken är att eleverna skall lära sig matematiska och naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten.

 

Gå gärna med i gruppen "Pedagogik med musik" på facebook. Gruppen är ganska ny, tanken är att lärare och pedagoger ska dela med sig av tips och idéer om hur man kan integrera musik i sin undervisning. I min You Tube-kanal finns mängder med filmklipp som innehåller musik och experiment.

 

Föreläsningar/workshops under 2016:

15 mars: Från forskning till fysikundervisning, NRCF, Malmö.

12 april: Workshop i programmering av app, Pedagogisk inspiration, Malmö.

22 september: Teknik med musik & Teknik i kubik, CETIS, Kalmar.

27 september: Integrera musik i NO-undervisningen, Pedagog Malmö Live, Malmö.

19 oktober: Teknik med musik & Teknik i kubik, CETIS, Stockholm.

 

Föreläsningar/workshops under 2017:

6 april: Om musik och NO, NO-biennal, Umeå (se trailer).

26 april: NO med musik, NO-biennal, Kristianstad (se trailer).

Copyright © All Rights Reserved